در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Dwindle ‘dwɪndl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Dwindle ‘dwɪndl̩

Become smaller and smaller; shrink

کوچکتر و کوچکتر شدن، جمع شدن

Our supply of unpolluted water has dwindled.

ذخيره ي آب غير آلوده ي ما کاهش يافته است.

With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled with each passing hour.he novel plan caused some unforeseen problems.

هر ساعت که مي گذشت اميد براي سلامتي افراد کاهش مي يافت چون هيچ نشانه ي آشکاري از کشتي شان وجود نداشت.

After the furious tempest, the dwindling chances of finding the raft vanished entirely.

بعد از طوفان شديد، شانس ضعيف يافتن قايق کاملاً از بين رفت.