در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 - هفته 36 Narcotic nar’kɑːtɪk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 - هفته 36 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Narcotic nar’kɑːtɪk

Drug that produces drowsiness, sleep, dullness, or an insensible condition, and lessens pain by dulling the nerves

ماده اي که خماري، خواب، بي حالي يا حالت بي حسي ايجاد مي کند و با تسکين اعصاب درد را کاهش مي دهد

Opium is a powerful narcotic.

ترياک يک ماده مخدر قوي است.

We do not have adequate knowledge of the narcotic properties of these substances.

ما از خواص خواب آور اين داروها آگاهي کافي نداريم.

The doctor prescribed a narcotic medicine to soothe the patient’s suffering.

پزشک براي تسکين درد بيمار يک داروي مخدر تجويز کرد.