در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 Expensive ɪkˈspensɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Expensive ɪkˈspensɪv

Costly; high-priced

گران، پرهزینه

Because diamonds are scarce they are expensive.

چون الماس ها کمیاب هستند، گران هستند.

Margarine is much less expensive than butter.

کره بسیار گرانتر از مارگارین است.

Shirley’s expensive dress created a great deal of excitement at the party.

لباس گرانبهای «شرلی»، هیجان زیادی در مهمانی به وجود آورد.