در حال بارگذاری...

ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > يادگيري 504 - هفته 36 > Refrain rə’freɪn

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 - هفته 36 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Refrain rə’freɪn

Hold back

خودداري کردن، اجتناب کردن

Refrain from making hasty promises.

از دادن قول هاي شتاب زده خودداري کن.

Milo could not refrain from laughing at the jest.

«ميلو» نتوانست از خنديدن به لطيفه خودداري کند.

If you want to be heard, you must refrain from mumbling.

اگر مي خواهي شنيده شوي بايد از زير لب سخن گفتن اجتناب کني.