در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 Visible ˈvɪzəbl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Visible ˈvɪzəbl̩

Able to be seen

قابل رؤیت

The ship was barely visible through the dense fog.

کشتی درمیان مه غلیظ به سختی پیدا بود.

Before the stars are visible, the sky has to become quite dark.

قبل از این که ستاره¬ها قابل رؤیت شوند، آسمان باید کاملاً تاریک شود.

You need a powerful lens to make some germs visible.

به یک عدسی قوی نیاز داری تا بعضی از میکروبها را رؤیت کنی.