در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Event ɪˈvent

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Event ɪˈvent

Happening; important happening; result or outcome; one item in a program of sports

حادثه واقعه،رخداد، نتیجه یا پیامد

The greatest event in Ellie’s life was winning the $1,000,000 lottery.

بزرگترین واقعه در زندگی الی برنده شدن 50هزار دلاری در بخت آزمایی بود.

We chose our seat carefully and then awaited the shot put event.

ما جایمان را بدقت انتخاب کردیم ومنتظرشروع مسابقه پرتاب وزنه شدیم.

There is merit in gaining wisdom even after the event.

کسب دانایی و درایت حتی پس از وقوع حادثه نیز شایسته است.