در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Cinema ˈsɪnəmə

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Cinema ˈsɪnəmə

Cinema

سینما

Censors have developed a rating system for the cinema.

سانسور کننده ها یک سیستم درجه بندی برای سینما بوجود آورده اند.

Today’s cinema is full of homicides and violence.

امروز سینما پر از خشونت و آدم کشی است.

A best-seller is often the source of cinema stories.

اغلب منبع داستانهای سینمایی یک کتاب پر فروش است.