در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Obtain əb’teɪn

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Obtain əb’teɪn

Get; be in use

گرفتن، بدست آوردن، کسب کردن، وجود داشتن

An adolescent is finding it increasingly difficult to obtain a good job without a diploma.

یک نوجوان پیدا کردن کار خوب را بدون داشتن مدرک تحصیلی، مشکل در حال گسترشی می داند.

David obtained accurate information about college from his guidance counselor.

دیوید از طریق مشاور راهنمایش در مورد دانشکده اطلاعاتی دقیقی بدست آورد.

Because this is a coeducational school, different rules obtain here.

چون اینجا یک مدرسه مختلط است، قوانین متفاوتی در اینجا وجود دارد.