در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Finance fə’næns

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Finance fə’næns

Money matters; to provide money for

مسائل مالی، فراهم کردن پول برای

The new employee boasted of his skill in finance.

کارمند جدید در ارتباط با مهارتش در مسائل مالی لاف زد.

Frank circulated the rumor that his uncle would finance his way through college.

«فرانک» این شایعه را پخش کرد که دایی اش هزینه ی دانشگاه او را می پردازد.

Mrs. Giles retained a lawyer to handle her finances.

خانم «گیلز» وکیلی را برای انجام امور مالی خود استخدام کرد.