در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 Temperate ˈtemprət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Temperate ˈtemprət

Not very hot and not very cold; moderate

نه زياد داغ و نه زياد سرد، معتدل، ملايم

The United States is mostly in the North Temperate Zone

اکثر ايالات متحده ي آمريکا در منطقه ي معتدل شمالي قرار دارد.

All students received the appeal to be temperate and not to jump to conclusions in judging the new grading system.

از دانش آموزان خواسته شد که آرام باشند و در مورد سيستم نمره دهي جديد زود به نتيجه نرسند.

Mrs. Rollins commended her class for their temperate attitude when she announced the extra assignment.

خانم «رالينز» شاگردان کلاسش را به خاطر برخورد ملايمش هنگام اعلام تکاليف اضافي تحسين کرد.