در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 Untidy ən’taɪdi

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Untidy ən’taɪdi

Not neat; not in order

آشفته، نامرتب

The bachelors quarters were most untidy.

محل زندگي مرد مجرد، بسيار نامرتب بود.

We must start a cleanup campaign to keep the campus from being so untidy.

بايد يک جنبش پاکسازي ايجاد کنيم تا از نامرتب بودن محوطه ي دانشگاه جلوگيري کنيم.

Finding the house in such an untidy condition baffled us.

ديدن خانه در چنين وضعيت نامرتبي ما را مبهوت کرد.