در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 Abuse əˈbjuːs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Abuse əˈbjuːs

Make bad use of; use wrongly; treat badly; scold very severely; bad or wrong use; bad treatment

سوء استفاده کردن از، غلط بکار بردن، بدرفتاري کردن با، بسيار شديد سرزنش کردن، کاربرد يا استفاده ي بد، رفتار بد

Those who abuse the privileges of the honor system will be penalized.

آنان که از مزاياي سامانه ي افتخار سوء استفاده مي کنند مجازات خواهند شد.

The editor apologized for the abuse we had suffered as a result of his article.

ويراستار به خاطر بدرفتاري که به خاطر مقاله اش بر ما تحميل شد از ما پوزش خواست.

Brutal abuse of children in the orphanage was disclosed by the investigation.

تحقيق سوء استفاده ي وحشيانه از کودکان يتيم خانه را بر ملا ساخت.