در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 Prejudice ˈpredʒədəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Prejudice ˈpredʒədəs

An opinion formed without taking time and care to judge fairly; to harm or injure

عقيده اي که بدون زمان و دقت براي قضاوتي عادلانه شکل گرفته است، آسيب رساندن، مجروح کردن

Prejudice against minority groups will linger on as long as people ignore the facts.

تا زماني که مردم حقايق را ناديده بگيرند، تبعيض عليه گروه هاي اقليت باقي خواهد ماند.

Eliminating prejudice should be among the first concerns of a democracy.

حذف تبعيض بايد جزء اولين دغدغه هاي مردم سالاري باشد.

The witness’s weird behavior prejudiced Nancy’s case

رفتار عجيب شاهد باعث تبعيض در پروندهي «نانسي» شد.