در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Colleague ˈkɑːliɡ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Colleague ˈkɑːliɡ

Associate; fellow worker

هميار، همکار

The captain gave credit for the victory to his valiant colleagues.

ناخدا پيروزي را به همکاران دليرش نسبت داد.

Who would have predicted that our pedestrian colleague would one day win the Nobel Prize for medicine?

چه کسي پيش بيني مي کرد که همکار پيش پا افتاده ي ما روزي جايزه نوبل پزشکي را برنده شود.

We must rescue our colleagues from their wretched condition.

ما بايد همکارانمان را از وضعيت فلاکت بارشان نجات دهيم.