در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Signify ˈsɪɡnə,faɪ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Signify ˈsɪɡnə,faɪ

Mean; be a sign of; make known by signs, words, or actions; have importance

معني دادن، نشانه چيزي بودن، با علامت، حرف يا عمل مشخص کردن، اهميت داشتن

-Oh!- signifies surprise.

کلمه ي -اُه-نشانه ي شگفتي است.

A gift of such value signifies more than a casual relationship.

چنين هديه ي ارزشمندي بيش از يک رابطه ي سطحي را نشان مي دهد.

The word -fragile- stamped on a carton signifies that it must be handled with caution.

درج کلمه ي «شکستني» روي يک جعبه بدين معناست که جعبه بايد با احتياط حمل شود.