در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه - هفته 31 Roam roʊm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه - هفته 31 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Roam roʊm

Wander; go about with no special plan or aim

سرگردان بودن، بي هيچ هدف يا برنامه خاصي به هر سو رفتن

In the days of the Wild West, outlaws roamed the country.

ياغيان در روزگار غرب وحشي در کشور پرسه مي زدند.

A variety of animals once roamed our land.

زماني حيوانات گوناگوني در زمين ما پرسه مي زدند.

The bachelor promised his girlfriend that he would roam no more.

مرد مجرد به دوست دخترش قول داد که ديگر ولگردي نکند.