در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه - هفته 30 Attract ə’trækt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Attract ə’trækt

Draw to oneself; win the attention and liking of

به طرف خود کشيدن، توجه و علاقه کسي را به دست آوردن

The magnet attracted the iron particles.

آهن ربا ذرات آهن را جذب کرد.

Adventure was the thrill that attracted the famous mountain climber to the jagged peak.

ماجراجويي هيجاني بود که کوهنورد مشهور را به قله ي ناهموار کشانيد.

A glimpse into the brightly colored room attracted the children’s attention.

نگاهي به داخل اتاق رنگارگ توجه بچه ها را جلب کرد.