در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه - هفته 30 Site ˈsaɪt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Site ˈsaɪt

Position or place (of anything)

مکان و محل يک چيز

The agent insisted that the house had one of the best sites in town.

مشاور املاک تاکيد کرد که اين خانه يکي از بهترين جاهاي شهر است.

We were informed by our guide that a monument would be built on the site of the historic battle.

ما توسط راهنما مطلع شديم که يک بناي يادبود قرار است در محل جنگ تاريخي ساخته شود.

For the site of the new school, the committee preferred an urban location.

هيئت بررسي، يک موقعيت شهري را به عنوان مکان مدرسه جديد ترجيح داد.