در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه - هفته 30 Quarter ˈkwɔːrtər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Quarter ˈkwɔːrtər

Region; section; (quarters) a place to live; to provide a place to live

منطقه، بخش، مکاني براي زندگي، مکاني براي زندگي فراهم آوردن

The large family was unaccustomed to such small quarters.

آن خانواده ي بزرگ به چنين محله ي کوچکي عادت نداشتند.

Ellen moved to the French Quarter of our city.

«اِلن» به محله فرانسوي نشين شهر ما نقل مکان کرد.

The city quartered the paupers in an old school.

اهل شهر، افراد بيچاره را در مدرسه اي قديمي اسکان دادند.