در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه - هفته 30 Novel ˈnɑːvl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Novel ˈnɑːvl̩

New; strange; a long story with characters and plot

تازه، عجيب، داستاني طولاني داراي شخصيت و طرح

The architect created a novel design that pleased everyone.

معمار طرح جديدي را خلق کرد که همه را خشنود ساخت.

The novel plan caused some unforeseen problems.

طرح جديد چند مشکل پيش بيني نشده را به وجود آورد.

Robert was commended by his teacher for the excellent report on the American novel, The Grapes of Wrath.

«رابرت» به خاطر گزارش عالي اش در مورد رمان آمريکايي «خوشه هاي خشم» توسط معلمش مورد ستايش قرار گرفت.