در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت - هفته 29 Final ˈfaɪnl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Final ˈfaɪnl̩

Coming last; deciding

آخر از همه مي آيد، تعيين کننده

The final week of the term is rapidly approaching.

هفته ي پاياني ترم به سرعت نزديک مي شود.

Jose was commended for his improvement in the final test.

«جُوز» براي پيشرفت در امتحان نهايي اش مورد ستايش قرار گرفت.

The final censor of our actions is our own conscience.

تشخيص دهنده ي نهائي اعمال ما، وجدان ماست.