در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت - هفته 29 Comprehend ˌkɑːmpri’hend

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Comprehend ˌkɑːmpri’hend

Understand

درک کردن

If you can use a word correctly, there is a good chance that you comprehend it.

اگر بتوانيد واژه اي را درست بکار ببريد، به احتمال زياد آن را مي فهميد.

You need not be a pauper to comprehend fully what hunger is.

لازم نيست که بيچاره باشيد تا کاملاً درک کنيد گرسنگي چيست.

My parents say that they cannot comprehend today’s music.

پدر و مادر من مي گويند موسيقي امروزي را نمي فهمند.