در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت - هفته 29 Toil ˌtɔɪl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Toil ˌtɔɪl

Hard work; to work hard; move with difficult

کار سخت، سخت کار کردن، به سختي حرکت کردن

The feeble old man toiled up the hill.

پيرمرد ناتوان، به زحمت از تپه بالا رفت.

After years of toil, scientists disclosed that they had made progress in controlling the dreaded disease.

بعد از سال ها زحمت، دانشمندان فاش کردند که در کنترل بيماري وحشتناک پيشرفت کرده اند.

Despite all his toil, Fred never succeeded in reaching his goal.

«فِرِد» با وجود تمام زحماتش هرگز در رسيدن به هدفش موفق نشد.