در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 - هفته 28 Bait ˈbeɪt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Bait ˈbeɪt

Anything used to tempt or attract a person or an animal to begin something he or she does not wish to do

هر چيزي که براي وسوسه کردن يا جذب يک شخص يا يک جانور استفاده مي شود

The secret of successful trout fishing is finding the right bait.

رمز صيد موفقت آميز ماهي قزل آلا، يافتن يک طعمه ي مناسب است.

How can you expect to bait Mike into running for the class presidency when he has already refused every appeal?

چطور انتظار داري نظر«مايک» را براي رياست کلاس جلب کني، درحالي که او تا بحال همه درخواست ها را رد کرده است؟

Eddie is a good hunter because he knows the merit of each kind of bait for the different animals.

«اِدي» شکارچي خوبي است به خاطر اينکه او خوبي هر نوع طعمه را براي حيوانات مختلف مي داند.