در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 - هفته 28 Disaster ˌdɪˈzæstər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Disaster ˌdɪˈzæstər

An event that causes much suffering or loss; a great misfortune

واقعه اي که باعث رنج يا خسارت زيادي مي شود، بدبختي زياد

The hurricane’s violent winds brought disaster to the coastal town.

بادهاي شديد تندباد فاجعه اي براي شهر ساحلي به بار آورد.

The San Francisco earthquake and the Chicago fire are two of the greatest disasters in American history.

زلزله ي سان فرانسيسکو و آتش سوزي شيکاگو دو مورد از بزرگترين بلاهاي تاريخ آمريکا هستند.

The coach considered the captain’s injury a disaster for the team.

مربي مصدوميت کاپيتان را فاجعه اي براي تيم قلمداد کرد.