در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 - هفته 28 Excessive ɪkˈsesɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Excessive ɪkˈsesɪv

Too much; too great; extreme

بسيار زياد، خيلي زياد، بي نهايت، بيش از حد

Pollution of the atmosphere is an excessive price to pay for so-called progress.

آلودگي جو بهاي گزافي است که براي به اصطلاح پيشرفت مي پردازيم.

Numerous attempts have been made to outlaw jet planes that make excessive noise.

تلاش هاي زيادي براي غيرقانوني کردن هواپيماهاي جتي که سروصداي بيش از حد توليد مي کنند، انجام شده است.

The inhabitants of Arizona are unaccustomed to excessive rain.

اهالي «آريزونا» به باران بيش از حد عادت ندارند.