در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 - هفته 28 Undernourished ˌəndər’nɜː,rɪʃt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Undernourished ˌəndər’nɜː,rɪʃt

Not sufficiently fed

مبتلا به سوء تغذيه

The undernourished child was so feeble he could hardly walk.

کودک مبتلا به سوء تفذيه به قدري ضعيف بود که به سختي مي توانست راه برود.

There is evidence that even wealthy people are undernourished because they do not eat sufficient quantities of healthful foods.

شواهدي وجود دارد که حتي افراد ثروتمند هم دچار سوء تغذيه هستند. چون آن ها به مقادير کافي غذاي سالم نمي خورند.

An infant who drinks enough milk will not be undernourished.

طفلي که به مقدار کافي شير بخورد، دچار سوء تغذيه نخواهد شد.