در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 - هفته 28 Promote prəˈmoʊt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Promote prəˈmoʊt

Raise in rank or importance; help to grow and develop; help to organize

ارتقاء درجه يا اهميت، کمک به رشد و توسعه، کمک به سازماندهي

Students who pass the test will be promoted to the next grade.

دانش آموزاني که در امتحان قبول شوند به پايه ي بالاتر ارتقاء خواهند يافت.

An accurate knowledge of other cultures will promote good will among people of different backgrounds.

آگاهي دقيق از ساير فرهنگ ها حسن نيت را بين افراد داراي پيشينه هاي مختلف افزايش مي دهد.

Several bankers invested an enormous sum of money to promote the idea.

چندين بانک دار مبلغ زيادي را براي ترويج نظريه سرمايه گذاري کردند.