در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 Monarch ˈmɑː,nɑːrk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Monarch ˈmɑː,nɑːrk

King or queen; ruler

شاه يا ملکه، پادشاه، حاکم، فرمانروا

There are few modern nations that are governed by monarchs.

کشورهاي مدرن کمي وجود دارند که توسط پادشاه اداره مي شوند.

The monarchs of ancient Rome considered themselves descendants of the gods.

پادشاهان روم باستان خود را نوادگان خدايان قلمداد مي کردند.

Men sometimes believe that they are monarchs in their own homes.

گاهي اوقات مردان معتقدند که حاکمان خانه ي خود هستند.