در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 Miserly ˈmaɪzərli

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Miserly ˈmaɪzərli

Stingy; like a miser

خسيس، خسيس وار

Being miserly with our natural resources will help us to live longer on this earth.

خسيس بودن نسبت به منابع طبيعي مان به ما کمک خواهد کرد تا مدت طولاني تري روي کره ي زمين زندگي کنيم.

A miserly person rarely has any friends.

يک شخص خسيس بندرت داراي دوست مي باشد.

Silas Marner abandoned his miserly habits when Eppie came into his life.

«سيلاس مارنر» زمانيکه «اِپي» وارد زندگي اش شد، از عادات خسيسانه اش دست برداشت.