در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 Unite ˈjuːˌnaɪt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Unite ˈjuːˌnaɪt

Join together; become one

به هم پيوستن، يکي شدن، متحد شدن

The thirteen colonies united to form one country.

پيوند زناشوئي، دو خانواده مشهور «ويرجينيا» را با هم متحد ساخت.

Matrimony united two famous Virginia families.

پيوند زناشوئي، دو خانواده مشهور «ويرجينيا» را با هم متحد ساخت.

America and Russia were united against a common enemy in World War II.

آمريکا و روسيه در جنگ جهاني دوم در برابر دشمن مشترک متحد شدند.