در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Beckon ˈbekən

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Beckon ˈbekən

Signal by a motion of the hand or head; attract

با حرکت دست یا سر علامت دادن، جذب کردن

Jack beckoned to me to follow him.

«جک» اشاره کرد که دنبالش بروم.

The delicious smell of fresh bread beckoned the hungry boy.

بوی مطبوع نان تازه، پسر گرسنه را به سوی خود جلب کرد.

The sea beckons us to adventure.

دریا ما را برای ماجراجویی به سوی خود می کشاند.