در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Shriek ˈʃriːk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Shriek ˈʃriːk

Scream

جیغ زدن، جیغ

The maid shrieked when she discovered the corpse.

وقتی خدمتکار جنازه را پیدا کرد، جیغ کشید.

With a loud shriek,Ronald fled from the room.

با یک جیغ بلند «رونالد» از اتاق گریخت.

Facing the peril of the waterfall, the boatman let out a terrible shriek.

وقتی قایقران با خطر آبشار مواجه شد، فریاد وحشتناکی کشید.