در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Pacify ˈpæsə,faɪ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Pacify ˈpæsə,faɪ

Make calm; quiet down; bring peace to

آرام کردن، ساکت کردن

This toy should pacify that screaming baby.

این اسباب بازی، آن کودک پر سر و صدا را آرام خواهد کرد.

We tried to pacify the woman who was angry at having to wait so long in line.

سعی کردیم زنی را که از اجبار به ماندن زیاد در صف عصبانی بود، آرام کنیم.

Soldiers were sent to pacify the countryside.

سربازان برای آرام کردن اوضاع، به مناطق روستایی اعزام شدند.