در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Utter ˈətər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Utter ˈətər

Speak; make known; express

گفتن، آشکار کردن، بیان کردن

When Violet accidentally stepped on the nail, she uttered a sharp cry of pain.

وقتی «ویولت» تصادفاً پا روی میخ گذاشت، از درد فریاد شدیدی کشید.

Seth was surprised when he was told that he had uttered Joan’s name in his sleep.

وقتی به «ست» گفته شد نام «جوان» را در خواب بر زبان آورده است، تعجب کرد.

When Mr. Fuller saw that his house had not been damaged in the fire, he uttered a sigh of relief.

وقتی آقای «فولر» فهمید خانه اش در آتش سوزی آسیب ندیده است، نفس راحتی کشید.