در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Quench ˈkwent͡ʃ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Quench ˈkwent͡ʃ

Put an end to; drown or put out

خاتمه دادن، خفه کردن، خاموش کردن

Foam will quench an oil fire.

کف، آتش سوزی ناشی از نفت را خاموش می کند.

Only iced tea will quench my thirst on such a hot day.

تنها پپسی کولا عطش من را در چنین روز داغی فروکش خواهد کرد.

He reads and reads and reads to quench his thirst for knowledge.

او مطالعه می کند، مطالعه می کند، مطالعه می کند، تا عطش خود را برای دانش فرو نشاند.