در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Guide ˈɡaɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Guide ˈɡaɪd

A person who shows the way; to direct; to manage

کسی که راه را نشان می دهد، هدایت کردن، اداره کردن

Tourists often hire guides.

توریست ها اغلب راهنما استخدام می کنند.

The Indian guided the hunters through the forest.

سرخپوست، شکارچیان را در میان جنگل راهنمایی کرد.

Use the suggestions in the handbook as a study guide.

از توصیه های کتاب راهنما به عنوان راهنمای مطالعه استفاده کنید.