در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Awesome ˈɑːsəm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Awesome ˈɑːsəm

Causing or showing great fear, wonder, or respect

سهمگین، پرهیبت، باشکوه

The towering mountains, covered with snow, are an awesome sight.

کوهستان های سر به فلک کشیده ی پوشیده از برف، منظره ی حیرت انگیزی می باشند.

Connie had such an awesome amount of work to complete before graduation she doubted she would have everything ready in time.

کارهای ناتمام «کانی» پیش از جشن فارغ التحصیلی به قدری زیاد بود که شک داشت بتواند همه چیز را به موقع تمام کند.

The atom bomb is an awesome achievement for mankind.

بمب اتم برای بشریت دستاورد وحشتناکی است.