در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Recline rɪˈklaɪn

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Recline rɪˈklaɪn

Lie down; stretch out; lean back

خوابیدن، دراز کشیدن، لم دادن

Richard likes to recline in front of the television set.

«ریچارد» دوست دارد جلوی تلویزیون دراز بکشد.

After reclining on her right arm for an hour, Maxine found that it had became numb.

بعد از اینکه «ماکسین» یک ساعت روی بازوی راستش لم داد، متوجه شد بازویش بی حس شده است.

My dog’s greates pleasure is to recline by the warm fireplace.

بزرگترین لذت سگم این است که کنار شومینه ی گرم دراز بکشد.