در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Possible ˈpɑːsəbl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Possible ˈpɑːsəbl̩

Able to be, be done, or happen; able to be true; able to be done or chosen properly Call me tomorrow evening if possible

ممکن، مقدور، میسر

Call me tomorrow evening if possible.

اگر مقدور است، فردا شب به من زنگ بزن.

It is now possible for man to walk on the moon.

اکنون راه رفتن روی کره ماه برای انسان ممکن است.

Considering Melissa’s weakness in writing, it is not possible for her to help you with your composition.

با توجه به ضعف «ملیسا» در نگارش، برایش ممکن نیست که در نوشتن انشاء به شما کمک کند.