در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Bigamy ˈbɪɡəmi

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Bigamy ˈbɪɡəmi

Having two wives or two husbands at the same time

همزمان دو همسر داشتن، تعدد زوجین

Some people look upon bigamy as double trouble.

برخی از افراد به دو زنی به عنوان مشکل مضاعف نگاه می کنند.

Mr. Winkle, looking at his wife, thought bigamy was one crime he would never be guilty of.

هنگامی که آقای «وینکل» به همسرش نگاه می کرد، در این فکر بود که دو همسری جنایتی است که هرگز مرتکب آن نخواهد شد.

Some religious groups are in favor of bigamy even though it is against the law of the land.

بعضی از فرقه های مذهبی حامی تعدد زوجین هستند، حتی اگر بر خلاف قانون کشورشان باشد.