در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Prosecute ˈprɑːsə,kjuːt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Prosecute ˈprɑːsə,kjuːt

Bring before a court; follow up; carry on

به دادگاه احضار کردن، پیگیری کردن

Drunken drivers should be prosecuted.

رانندگان مست باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

The district attorney refused to prosecute the case for lack of evidence.

دادستان بخش به دلیل نبودن مدرک از پیگیری پرونده امتناع ورزید.

The general prosecuted the war with vigor.

ژنرال، جنگ را با قدرت ادامه داد.