در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Calamity ˈfjuːdʒətɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Calamity ˈfjuːdʒətɪv

A great misfortune; serious trouble

بدبختی بزرگ، مشکل جدی

Failure in one test should not be regarded as a calamity.

شکست در یک امتحان را نباید یک فاجعه تلقی کرد.

The death of her husband was a calamity that left Mrs. Marlowe numb.

مرگ شوهر خانم «مارلو» فاجعه ای بود که او را بهت زده کرد.

what is more dismal than one calamity following upon the heels of another?

چه چیز غم انگیزتر از این است که بدبختی یکی پس از دیگری بر کسی حادث شود.