در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Fugitive ˈfjuːdʒətɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Fugitive ˈfjuːdʒətɪv

A runaway

فراری، متواری

Paul was a fugitive from the slums, abandoned by all his friends.

پاول که از زاغه نشینان فراری بود توسط همه دوستانش طرد شد.

After escaping from prison, Tom led an unhappy life as a fugitive from the law.

«تام» پس از فرار از زندان، به عنوان فراری از چنگال قانون، زندگی غم انگیزی داشت.

The fugitives from the unsuccessful revolution were captured.

فراری های انقلاب ناموفق اسیر شدند.