در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Baggage ˈbæɡədʒ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Baggage ˈbæɡədʒ

The trunks and suitcases a person takes when he or she travels; an armys equipment

کیف ها و چمدان هایی که شخص هنگام سفر با خود می برد، تجهیزات یک ارتش

When Walt unpacked his baggage, he found he had forgotten his radio.

هنگامی که «والت» اثاثیه اش را باز کرد، متوجه شد رادیویش را فراموش کرده است.

Mrs. Montez checked her baggage at the station and took the children for a walk.

خانم «مونتز» چمدان هایش را در ایستگاه بررسی کرد و بچه ها را با خود به گردش برد.

The modern army cannot afford to be slowed up with heavy baggage.

ارتش مدرن نباید با حمل تجهیزات سنگین نظامی از سرعت خود بکاهد.