در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Squander ˈskwɑːndər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Squander ˈskwɑːndər

Spend foolishly; waste

احمقانه خرج یا مصرف کردن، تلف کردن

Do not squander your money by buying what you cannot use.

پول هایتان را با خرید آنچه که استفاده نمی کنید، هدر ندهید.

Because Freddy squandered his time watching television, he could not catch up on his homework.

از آنجایی که «فردی» وقتش را با تماشای تلویزیون هدر می داد، نمی توانست به درس و تکلیفش برسد.

In his will, Mr. Larson warned his children not to squander their inheritance.

آقای «لارسن» در وصیتنامه اش به فرزندانش هشدار داد تا ارثیه شان را به هدر ندهند.