در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Matrimony ˈmætrə,moʊni

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Matrimony ˈmætrə,moʊni

Married life; ceremony of marriage

زندگی زناشویی، مراسم ازدواج

Though matrimony is a holy state, our local governments still collect a fee for the marriage license.

گرچه زندگی زناشویی امری مقدس است، حکومت های محلی ما، هنوز هم برای صدور گواهی ازدواج حق الزحمه دریافت می کنند.

Because of lack of money, the sweetness of their matrimony turned sour.

به خاطر کمبود پول، شیرینی زندگی زناشویی به کام آن ها تلخ شد.

Some bachelors find it very difficult to give up their freedom for the blessings of matrimony.

برای بعضی مردان مجرد مشکل است که به خاطر موهبات زندگی زناشویی از آزادی خود دست بردارند.