در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Architect ˈɑːrkə,tekt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Architect ˈɑːrkə,tekt

A person who makes plans for buildings and other structures; a maker; a creator

شخصی که برای ساختمان ها و دیگر سازه ها طرح می سازد، سازنده، خالق

The famous architect, Frank Lloyd Wright, designed his buildings to blend with their surroundings.

«فرانک لوید رایت»، معمار مشهور، ساختمان های خود را به گونه ای طراحی می کرد که با محیط اطراف عجین شوند.

An architect must have knowledge of the materials that will be used in his structures.

یک مهندس معمار، باید از مصالحی که در ساختمان هایش به کار خواهد رفت، آگاهی داشته باشد.

General Eisenhower was the architect of victory over the Nazis in World War II.

در جنگ جهانی دوم ژنرال «آیزن هاور» طراح پیروزی علیه نازی ها بود.