در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Inhabit ˌɪnˈhæbət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Inhabit ˌɪnˈhæbət

Live in

اقامت داشتن در

Eskimos inhabit the frigid part of Alaska.

اسکیموها در بخش بسیار سرد آلاسکا زندگی می کنند.

Because Sidney qualified,he was allowed to inhabit the vacant apartment.

جون «سیدنی» واجد شرایط بود، اجازه یافت تا در آپارتمان خالی اقامت کند.

Many crimes are committed each year against those who inhabit the slum area of our city.

هرساله جنایات زیادی علیه کسانی ارتکاب می شود که در منطقه ی فقیرنشین شهر ما سکونت دارند.