در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه - هفته 23 Embrace em’breɪs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Embrace em’breɪs

Hug one another; a hug

در آغوش گرفتن، بغل کردن، آغوش

After having been rivals for years, the tow men embraced.

آن دو مرد بعد از اینکه سال ها با هم رقیب بودند، همدیگر را در آغوش کشیدند.

When Ellen’s spouse approached she slipped out of Doug’s embrace.

وقتی شوهر «الن» نزدیک شد «الن» از آغوش «داگ» گریخت.

The young girl was bewildered when the stranger embraced her.

دختر جوان وقتی شخص ناآشنا او را در آغوش کشید مبهوت شد.